Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή πύλη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης και έδρα το Ηράκλειο, έχει βασικό σκοπό την σχεδίαση, ανάπτυξη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής του φορέα.

Η τεχνική υποστήριξη των υπαλλήλων της Περιφέρειας είναι βασική προτεραιότητά μας, καθώς και η εκπαίδευσή τους στην χρήση νέων συστημάτων.

Φροντίζουμε για την ομαλή διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των συστημάτων μας καθώς και για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων μας με τα αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας. Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε υπηρεσίες και εφαρμογές που εξυπηρετούν και διευκολύνουν τόσο τους υπαλλήλους αλλά και όλους τους πολίτες της Περιφέρειας, προάγοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Συνδεθείτε μαζί μας

Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης © 2024