Πιστοποιητικά ISO

Η Διεύθυνσή μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο  Σύστημα Διαχείρισης (IMS) βάσει διεθνών Προτύπων. Το σύγχρονο μοντέλο Διοίκησης περιλαμβάνει:

  • ISO 9001:2015 που αφορά στο πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001:2015 που αφορά στο πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • και
  • ISO 45001:2018 που αφορά στο πρότυπο της Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
  • ISO 27001:2013 που αφορά την διαχείρηση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε Διαδικασία Πιστοποίησης.

Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 

Information Security Certificate ISO 27001 

Πολιτική συστήματος ISO

Κανονισμός Ασφάλειας και Χρήσης Περιφέρεια Κρήτης 2024

 Πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2015

 Πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001 : 2018

 Πιστοποιητικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 : 2015

 Certificate Quality Management System ISO 9001 : 2015

 Certificate Occupational Health and Safety Management System ISO 45001 : 2018

 Certificate Environmental Management System ISO 14001 : 2015

Συνδεθείτε μαζί μας

Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης © 2023