Πιστοποιητικά ISO

Η Διεύθυνσή μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (IMS) βάσει διεθνών Προτύπων. Το σύγχρονο μοντέλο Διοίκησης περιλαμβάνει:

  • ISO 9001:2015 που αφορά στο πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001:2015 που αφορά στο πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • και
  • ISO 45001:2018 που αφορά στο πρότυπο της Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε Διαδικασία Πιστοποίησης.

Πολιτική συστήματος ISO

Κανονισμός Ασφάλειας και Χρήσης Περιφέρειας Κρήτης

Πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2015

Πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001 : 2018

Πιστοποιητικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 : 2015

Certificate Quality Management System ISO 9001 : 2015

Certificate Occupational Health and Safety Management System ISO 45001 : 2018

Certificate Environmental Management System ISO 14001 : 2015

Συνδεθείτε μαζί μας

Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης © 2021