Γνωρίστε την Ομάδα

Η ομάδα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης έχει ένα κοινό όραμα:

Την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών και των προκλήσεων, για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού ψηφιοποίησης και διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών της προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση, αλλά και των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών.

Συνδεθείτε μαζί μας

Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης © 2024