Η Γιακουμάκη Ουρανία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει εργαστεί από το 1998 έως το 2002,στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Τεχνική Εκπαιδευτική» , με αντικείμενο εργασίας την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης, προκατάρτισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (διάρκειας 3,5 ετών).

Από το 2002 έως και το 2019 εκτελούσε καθήκοντα υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας στον Δήμο Αρκαλοχωρίου και εν συνεχεία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με καθήκοντα διαχειρίστριας του προγράμματος «Διαύγεια», του Πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», του έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ με τίτλο “Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ», του Πληροφοριακού συστήματος της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διακίνησης της αλληλογραφίας και Επιχειρησιακή υπεύθυνη του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Τέλος είχε το συντονισμό της εκπόνησης Φακέλου για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου, της εκπόνησης τριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ήταν υπεύθυνη ανάπτυξης και εφαρμογής ΕΝ ISO 9001:2000 και του Συστήματος Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας.
Υπήρξε μέλος του Δικτύου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τη συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ, στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού–Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού –πιλοτική λειτουργία», για τη Λειτουργική περιοχή «Προγραμματισμός, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εξυπηρέτηση του πολίτη» και συντονίστρια-μέλος της ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τον Οκτώβριο του 2019 μετατάχθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης ως υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη. Από 23/07/2020 έως 13/04/2021 ορίστηκε Αν. Προϊσταμένη του παραπάνω Τμήματος. Από 14/04/2021 έως και σήμερα εκτελεί καθήκοντα Αν. Προϊσταμένης Τμηματάρχη Τμήματος Πληροφορικής ΠΕ Ηρακλείου στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Συνδεθείτε μαζί μας

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης © 2021