Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στα «Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες» από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει πιστοποιήσεις άριστης γνώσης της Αγγλικής και πολύ καλής γνώσης της Γερμανικής γλώσσας.

Κατά τα έτη 2000-2002 υπήρξε υπότροφος στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Από το 1999 έως το 2002 εργάστηκε ως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από το 2006 έως το 2007 ως ωρομίσθια καθηγήτρια στα Δημόσια ΙΕΚ Ηρακλείου.

Το 2001 διορίστηκε ως μόνιμη υπάλληλος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και τοποθετήθηκε, λόγω ειδικότητας, στο Τμήμα Πληροφορικής με καθήκοντα την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων και προγραμμάτων των υπηρεσιών της ΝΑΗ. Παράλληλα είχε ενεργή συμμετοχή στην επίβλεψη και υλοποίηση έργου Πληροφορικής στα πλαίσια του Μέτρου 1.5 του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, μέσω του οποίου δημιουργήθηκε το portal της Νομαρχίας Ηρακλείου.

Από το 2007 έως το 2009 ως υπάλληλος του Τμήματος Πληροφορικής, διατέλεσε και παράλληλα καθήκοντα στο Γραφείο Πληροφορικής Υπηρεσιών Υποστήριξης του Νομάρχη και των Νομαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και υπεύθυνη για την υποστήριξη- ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας της ΝΑΗ (www.nah.gr). Το 2009 μετακινήθηκε στη Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης στο Τμήμα Προμηθειών όπου υπήρξε Υπεύθυνη διαχείρισης διαγωνισμών και οικονομικών δαπανών και προγραμμάτων.

Το 2020 μετακινήθηκε στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης όπου διατελεί έως και σήμερα καθήκοντα Αν. Προϊσταμένης στο Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων.

Συνδεθείτε μαζί μας

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης © 2021